Author: गार्गी बिंजू

भारतातील धार्मिक छळाचा वेध घेणारी ‘शेमलेस’!

भारतातील धार्मिक छळाचा वेध घेणारी ‘शेमलेस’!

तस्लिमा नसरीन यांच्या गाजलेल्या 'लज्जा’चे सिक्वल 'शेमलेस’ प्रकाशित होण्यासाठी याहून चांगली वेळ असू शकत नाही. ...