Author: मिलिंद चव्हाण

‘रक्त संकलना’मागचा डावा दृष्टिकोन

‘रक्त संकलना’मागचा डावा दृष्टिकोन

उजवे लोक फारसी-अरबी शब्द मराठी भाषेत असू नयेत या द्वेषभावनेतून भाषा‘शुद्धी’चा आग्रह धरत पर्यायी शब्दनिर्मिती करतात, तर डाव्यांचे पर्यायी शब्द सुचवणे ह ...