Author: रवि आमले

वृत्तकथा : एका चकमकीची गोष्ट !

वृत्तकथा : एका चकमकीची गोष्ट !

तेवढ्यात कुणाला काही समजायच्या आतच त्या कमांडोंच्या एके-फॉर्टी सेव्हन आणि लाईट मशीनगन आग ओकू लागल्या. पहिल्या काही गोळ्यांनी पुजाऱ्यासह दोघांचा बळी घे ...