Author: डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे

आर्थिक उदारीकरणाची ३० वर्षे व वित्तीय क्षेत्राचा मागोवा

आर्थिक उदारीकरणाची ३० वर्षे व वित्तीय क्षेत्राचा मागोवा

गेल्या ३० वर्षांत जी भारताची प्रगती झाली तिला प्रामुख्याने भारताच्या विकसित वित्त संस्था, एकत्रीकरण झालेले वित्तीय-बाजार आणि सुदृढ नियमनपद्धतींचा हातभ ...