Author: रुपेश मडकर

Volubilis – भय, निराशा व सौंदर्याची प्रेमकथा

Volubilis – भय, निराशा व सौंदर्याची प्रेमकथा

कोविड- १९ या साथरोगामुळे जगभर अनेक प्रकारे परिणाम झाले. ठिकठिकाणच्या टाळेबंदीमुळे जगण्याची गती काहीशी थांबल्यासारखी झाली. याचा परिणाम चित्रपट क्षेत्रा ...