Author: संपत गायकवाड

छुटनी देवीः स्त्रीसन्मानाचा एक संघर्ष…!

छुटनी देवीः स्त्रीसन्मानाचा एक संघर्ष…!

झारखंडमधील छुटनी देवी यांना गावाने चेटकीण समजले आणि त्यांच्यावर अत्याचार केले. या अत्याचारात छुटनी देवी यांच्या नवर्यापासून सर्व समाज सामील होता. पण त ...