Author: मधुरा जोशी, सुमती उनकुले

बारावीचे समाजशास्त्राचे पुस्तक की सामान्यज्ञान?

बारावीचे समाजशास्त्राचे पुस्तक की सामान्यज्ञान?

पाठ्यपुस्तकाच्या चिकित्सक विश्लेषणातून असे दिसून येते, की हे पुस्तक भारतीय समाजातील व्यामिश्रता समजवण्यात अनेक पातळ्यांवर अपुरे ठरते. पाठ्यपुस्तकात अन ...