Author: विशाखा पेंडसे-पंढरपुरे

तणावांचा विसर पाडणारा छंदः पक्षीनिरीक्षण

तणावांचा विसर पाडणारा छंदः पक्षीनिरीक्षण

कोविड-१९चा विळखा माणसांच्या जगाभोवती घट्ट व्हायला सुरूवात झालेली असताना सगळीकडे असलेल्या अनिश्चिततेच्या, धास्तीच्या वातावरणात एका घरट्यातल्या पिल्लाची ...