राज्यातील हजारो पोलिस अंमलदारांना पदोन्नतीची संधी

राज्यातील हजारो पोलिस अंमलदारांना पदोन्नतीची संधी

मुंबईः पोलिस शिपाई यांना त्यांच्या सेवा कालावधीत आश्वासित प्रगती योजनेनुसार पदोन्नती साखळीने पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील हजारो पोलिस शिपायांचे पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या शासन निर्णयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे.

राज्यातील सर्वच अंमलदारांना वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते,पण आता पदोन्नतीच्या संधीत वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे त्याचा थेट फायदा भविष्यात हजारो पोलिस शिपाई, हवालदार आणि सहायक पोलिस उपनिरीक्षक यांना होईल.या निर्णयामुळे पोलिस शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवा कालावधीत पदोन्नतीच्या ३ संधी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस महासंचालक स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येईल.

याशिवाय पोलिस शिपाई ते सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या पदोन्नती साखळीमधील पोलिस नाईक या संवर्गातील ३८ हजार १६९ पदे व्यपगत करण्यात आली असून ती पोलिस शिपाई, पोलिस हवालदार व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या संवर्गात वर्ग करण्यात येत आहे.  यामुळे आता पुनर्रचनेनंतर पोलिस शिपायांची पदे १ लाख ८ हजार ५८, पोलिसहवालदारांची पदे ५१ हजार २१०, सहायक पोलिस उपनिरीक्षकांची पदे १७ हजार ७१ इतकी वाढतील.

या निर्णयामुळे पोलिस दलातील पोलिस हवालदार व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या संवर्गातील पदांच्या वाढीमुळे एकूण तपासी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत भरीव वाढ होणार असल्याने पोलिस अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल.

त्याचबरोबर पोलिस दलात किमान ३० वर्षे सेवा पूर्ण झालेले आणि सहायक पोलिस उपनिरीक्षकया पदावर ३ वर्षे सेवापूर्ण झालेले त्याचप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षकांचे वेतन घेत असलेले अशा तीन निकषांची पूर्तता करणाऱ्या अंमलदारांना श्रेणी पोलिस उपनिरीक्षक (ग्रेड पी.एस.आय.) असे संबोधण्यात येईल. या अधिकाऱ्यांना नाशिक येथे १२ आठवड्यांचे प्रशिक्षण महाराष्ट्र पोलिसअकादमीमध्ये घ्यावे लागेल. 

बढतीची दीर्घ प्रतिक्षा आता संपली

सध्या पोलिस दलातील पोलिस शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनापोलिसनाईक- पोलिस हवालदार-सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात.तसेच तुलनेने पदोन्नतीची पदे कमी असल्याने अपेक्षेपेक्षा पदोन्नतीस जास्त कालावधी लागत असल्यानेकर्मचाऱ्यांचे मनोबल कमी होवून कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम दिसून येतो. सहायक पोलिस उपनिरीक्षक या पदावर ३ वर्षे सेवा पूर्ण होण्याआधीच काहीजण सेवानिवृत्त होतात किंवा काही अंमलदार हे पोलिस हवालदार पदावरूनच सेवानिवृत्त होतात.  अशा अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. मात्र या निर्णयामुळे पोलिस दलातील अंमलदारांना पदोन्नतीचा मोठा लाभ होणार आहे. 

गुन्हे रोखण्यासाठी मोठी मदत

या निर्णयामुळे एकूण तपासी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होणार असल्याने  गुन्ह्यांची उकल होण्यास तसेच सामान्य नागरिकांना मदत घेण्यास अधिक सुलभता येईल. पोलिस दलाची प्रतिमा त्यामुळे सुधारण्यास मदत होणार आहे.तसेच पोलिस दलास सद्य:स्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरिता मिळणाऱ्या मनुष्य दिवसांमध्ये मोठी वाढ होईल आणि गुन्हे उघडकीस येण्याच्या व रोखण्याच्या प्रमाणामध्ये देखील भरीव वाढ होणार आहे.

COMMENTS