Tag: वृत्तपत्रे

मजिठिया, कोरोना व देशोधडीला लागलेली प्रसारमाध्यमे

मजिठिया, कोरोना व देशोधडीला लागलेली प्रसारमाध्यमे

कोरोना संकटकाळात समाजाचा आरसा म्हणून मिरवणाऱ्या वर्तमानपत्रवाल्यांचे मुखवटे टराटरा फाटले! जणू या सगळ्याच्या साठवलेल्या ढबोल्यांवर कोरोनाने हल्ला करून, ...