Tag: abuse

संकटकाळी महिलांचाच जातो बळी

संकटकाळी महिलांचाच जातो बळी

आर्थिक मंदी असो वा महासाथ महिलांवर पुरुषांकडून अत्याचार केला जात असतो. त्यामागे बेरोजगारी व आर्थिक अरिष्ट ही महत्त्वाची कारणे आहेत पण व्यसन व वैफल्य य ...