Tag: Amrita Pritam

“छत और आसमां” – एका असामान्य प्रेमाची कथा…

“छत और आसमां” – एका असामान्य प्रेमाची कथा…

त्या काळात इमरोज आणि अमृताचे असे एकत्र राहणे, हे समाजाला मान्य नव्हते, पण दोघांनी कधीच समाजाची पर्वा केली नाही. त्या दोघात मैत्री होती, प्रेम होते. इ ...