Tag: Bank of Baroda

बरोडा बँकेने २१ हजार ४७४ कोटी राईट ऑफ केले

बरोडा बँकेने २१ हजार ४७४ कोटी राईट ऑफ केले

‘बँक ऑफ बरोडा’ने आठ वर्षात १०० बड्या थकबाकीदारांचे २१ हजार ४७४ कोटी रुपये राईट ऑफ (निर्लेखित) केले असून, त्यातील फक्त १ हजार ५७ कोटी म्हणजे केवळ ५ टक् ...