Tag: Black hole

भौतिकशास्त्राला पडलेले कोडे सोडवणारा गणिती

भौतिकशास्त्राला पडलेले कोडे सोडवणारा गणिती

आकाशगंगेतील गूढ अशा कृष्णविवरांबाबतचा शोध लावण्यात दिलेल्या योगदानाबद्दल रॉजर पेनरोझ, रेनहार्ड गेंझेल आणि अँड्रिया घेझ या शास्त्रज्ञांना नुकतेच २०२० स ...