Tag: blood collection

सर्वसमावेशक भारतीयत्वाचे खरे शत्रू कोण?

सर्वसमावेशक भारतीयत्वाचे खरे शत्रू कोण?

सेक्युलॅरिझम या तत्वाचा अंगीकार करू इच्छिणाऱ्या भारतीय नागरिकांचे सार्वजनिक व्यवहार हे अशा पद्धतीचे असावेत की ज्यामुळे विशिष्ट धर्म किंवा विचारसरणीच्य ...