Tag: ‘Book Village

सर्व जिल्ह्यांत ‘पुस्तकांचे गाव’

सर्व जिल्ह्यांत ‘पुस्तकांचे गाव’

मुंबई: थंड हवेचे ठिकाण आणि स्ट्रॉबेरी मिळण्याचे ठिकाण या सोबतच आता भिलारची ओळख पुस्तकांचे गाव म्हणून तयार झाली आहे. भिलार प्रमाणेच तुम्ही तुमच्या आवडत ...