Tag: cast certificate

जात प्रमाणपत्र, जातपडताळणीची प्रक्रिया एकत्रितपणे होणार

जात प्रमाणपत्र, जातपडताळणीची प्रक्रिया एकत्रितपणे होणार

पुणे: जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी या दोन्ही प्रक्रिया एकीकृत (इंटिग्रेटेड) कराव्यात आणि पारपत्र वितरण व्यवस्थेप्रमाणे ही प्रक्र [...]
1 / 1 POSTS