Tag: Child death

कोविड-१९मुळे अनाथ बालकांसाठी जिल्हा टास्क फोर्स

कोविड-१९मुळे अनाथ बालकांसाठी जिल्हा टास्क फोर्स

मुंबई: कोविड-१९ आजारामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजन [...]
1 / 1 POSTS