Tag: Child Labour

वान्काचे पत्र…

वान्काचे पत्र…

आज १२ जून आंतरराष्ट्रीय बालकामगार विरोधी दिन. बालकामगार हा ज्वलंत प्रश्न अनेक प्रश्नांशी निगडित आहे. कोंबडी आधी का अंडं ? अशा स्वरूपाचा. बालकामगारांच् ...