Tag: council

राज्य वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना

राज्य वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना

मुंबईः इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थेने वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत बुधवार [...]
1 / 1 POSTS