Tag: degrowth

कोविड उत्तर काळात ‘डिग्रोथ’चाच पर्याय !

कोविड उत्तर काळात ‘डिग्रोथ’चाच पर्याय !

सध्या आपणा सर्वांना ग्रासून असलेल्या कोविड-१९ साथीनंतरच्या काळासाठी रूपांतरणात्मक परिवर्तन सुचवणारे आणि जागतिक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणारे खुले पत् ...