Tag: Dr Lagoo

कार्यकर्ते डॉ. लागू

कार्यकर्ते डॉ. लागू

प्रसिद्धीची शिखरावर असणाऱ्या माणसाने चळवळीसाठी तुरुंगवारीचा मार्ग पत्करणे, हे लागूंचे मोठेपण आहे. प्रसिद्धीच्या झोतात असणारी काही माणसे फक्त बोलके सुध ...