Tag: drop out

शाळाबाह्य बालकांसाठी जुलैमध्ये ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’

शाळाबाह्य बालकांसाठी जुलैमध्ये ‘मिशन झिरो ड्रॉपआऊट’

मुंबई: शाळेत दाखल होण्यास पात्र शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेशित करणे तसेच बालकांची शाळेतील गळती शून्यावर आणण्यासाठी येत्या ५ जुलै त ...