Tag: Environment Institutes

सरकार ५ पर्यावरण संस्थांचा निधी थांबवणार

सरकार ५ पर्यावरण संस्थांचा निधी थांबवणार

सध्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महत्त्वाच्या पर्यावरण-वन्यजीवन-वने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ५ संस्थांच्या कामातून ...