Tag: Floor test

राज्यात गोंधळाची स्थिती

राज्यात गोंधळाची स्थिती

मुंबई : राज्यपालांच्या आदेशामुळे राज्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे अनेक नावे प्रश्न उभे राहिले आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्य ...