Tag: Gail Omvedt

डॉ. गेल ऑमव्हेट: नव्या युगाची दिशा

डॉ. गेल ऑमव्हेट: नव्या युगाची दिशा

प्रस्थापित वतनदारांची झुंडशाही, त्यातून आकाराला आलेला सांस्कृतिक दहशतवाद जगाच्या पाठीवर सारखाच असावा कमी जास्त प्रमाणात. त्याच्या स्वरूपाविषयी म्हणाल ...
डॉ.गेल ऑमव्हेट समजून घेताना!

डॉ.गेल ऑमव्हेट समजून घेताना!

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या समाजशास्त्रज्ञ, बुद्ध, फुले, आंबेडकर, मार्क्स यांच्या तत्वज्ञानाची नव्या पद्धतीची मांडणी करणाऱ्या संशोधक -लेखिका, कार्यकर्त्य ...