Tag: green festival

‘हिरव्या देवाची जत्रा’

‘हिरव्या देवाची जत्रा’

दुर्गम आदिवासी भागातल्या लहान मुलांमधील कुपोषण दूर करण्यासाठी त्यांच्या आहारात इतर अन्न घटकांसोबत रानभाज्यांचा समावेश प्रयत्नपूर्वक वाढायला हवा. यासाठ ...