Tag: Injection

म्युकरमायकोसिसवर ६० हजार व्हायल्स उपलब्ध होणार

म्युकरमायकोसिसवर ६० हजार व्हायल्स उपलब्ध होणार

मुंबई: राज्यात म्युकरमायकोसीसच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून या आजारावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेले ॲम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शा ...