Tag: karan thapar

दुहीचे राजकारण अर्थव्यवस्थेला मारक: कौशिक बसू

दुहीचे राजकारण अर्थव्यवस्थेला मारक: कौशिक बसू

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल आपल्याला तीव्र स्वरूपाची चिंता वाटत आहे. अर्थव्यवस्थेचे तिमाही मापन करणाऱ्या ९० राष्ट्रांपैकी पेरूचा अपवाद वगळता प्रत्येका ...