Tag: Mill workers

गिरणी कामगारांच्या ३,८९४ घरांची कागदपत्रे देण्याच्या सूचना

गिरणी कामगारांच्या ३,८९४ घरांची कागदपत्रे देण्याच्या सूचना

मुंबई: म्हाडाच्या लॉटरीतील लाभार्थी गिरणी कामगारांच्या ३,८९४ तयार घरांचे देकारपत्रे १५ जूनपर्यंत देण्यात यावीत. तसेच प्राप्त अर्जांची छाननी तात्काळ सु ...