Tag: Municipal Corporation

मनपा, नगरपरिषदेतील सदस्यांच्या संख्येत वाढ

मनपा, नगरपरिषदेतील सदस्यांच्या संख्येत वाढ

मुंबईः राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यां ...