Tag: Portfolio

शिवसेनेकडील खात्यांचे फेरवाटप

शिवसेनेकडील खात्यांचे फेरवाटप

मुंबई: जनहिताची कामे अडकून न राहता ती अविरतपणे सुरू राहण्यासाठी तसेच सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी होणे, आपत्तीच्या घटना अशा परिस्थितीत विभ ...