Tag: rare

कोविडच्या ‘रेअर’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष?

कोविडच्या ‘रेअर’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष?

शैली बन्सलच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूची तीन कारणे नमूद आहेत : अॅक्युट मेनिंजोसेफॅलिटिस, स्ट्रेस कार्डिओमायोपथी आणि शॉक. २३ वर्षीय शैली दिल्ली पोल ...