Tag: RECP

‘आरसीईपी’मध्ये सामील न होण्याचा भारताचा निर्णय

‘आरसीईपी’मध्ये सामील न होण्याचा भारताचा निर्णय

सरकारी सूत्रांनुसार, व्यापार करारामध्ये त्याचा मूळ उद्देश प्रतिबिंबित होत नाही आणि त्याचे अंतिम स्वरूप न्याय्य किंवा संतुलित नाही. ...