Tag: Rosebud

‘आपल्याला सहा सुख मिळो !’

‘आपल्याला सहा सुख मिळो !’

आपलं अख्खं आयुष्य त्या पाच सुखाच्या भोवती फिरत असतं. संपत्ती, आरोग्य, समंजस जोडीदार, चांगली मुलं, नावलौकिक ही ती पाच सुख. पण हे सहावे सुख मात्र काहीसं ...