Tag: RT-PCR

पावसाळी अधिवेशनासाठी आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य

पावसाळी अधिवेशनासाठी आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य

मुंबई: महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै, २०२१ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले असून त्यासाठी विधान भवन प्रवेशाकरीता क [...]
1 / 1 POSTS