Tag: Satish Alekar

कुमार सोहोनी, गंगाराम गवाणकर यांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार

कुमार सोहोनी, गंगाराम गवाणकर यांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार

मुंबई: सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत २०१९ आणि २०२० या वर्षासाठीचे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारातील म ...