Tag: social discrinimination

कोविड-१९मुळे सामाजिक कलंकीकरणाची नवी लाट!

कोविड-१९मुळे सामाजिक कलंकीकरणाची नवी लाट!

ओडिशामध्ये परतण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्व स्थलांतरितांची कोविड-१९ चाचणी प्रवास सुरू करण्यापूर्वी झालेली आहे याची खात्री करून घेण्याची सूचना ओडिश ...