Tag: Talaq

तिहेरी तलाक कायदाः १ वर्षानंतर

तिहेरी तलाक कायदाः १ वर्षानंतर

मुस्लिम महिला (विवाहहक्क संरक्षण) विधेयक ३० जुलै, २०१९ रोजी संसदेत संमत झाले आणि तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवणारा कायदा त्याद्वारे अस्तित्वात आला. तलाक ह ...