Tag: Temple trusts

धार्मिक संस्थाने नवे उद्यम भांडवलदार?

धार्मिक संस्थाने नवे उद्यम भांडवलदार?

सद्भावनेने दिलेल्या देणग्यांचा उपयोग अशा जोखीमभऱ्या गुंतवणुकीसाठी करण्याऐवजी महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसारख्या सामाजिक कल्याणकर प्रकल्पांकरिता करणे अ ...