Author: आफताब अहमद

चालू आर्थिक वर्षात खर्चात २ लाख कोटी रु.ची कपात

चालू आर्थिक वर्षात खर्चात २ लाख कोटी रु.ची कपात

उत्पन्नात सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये इतकी घट होईल अशी अपेक्षा असल्याने सरकारला तूट “स्वीकारार्ह मर्यादांच्या” आत राखण्यासाठी खर्च कमी करणे भाग आहे. [...]
1 / 1 POSTS