Author: भगवान फाळके

देशोधडी : उपऱ्या विश्वातील निरंतर संघर्षाचे वास्तव कथन

देशोधडी : उपऱ्या विश्वातील निरंतर संघर्षाचे वास्तव कथन

नाथपंथी डवरी गोसावी या भटक्या जमातसमूहात जन्माला येऊन देशोधडीचे अनुभवत घेत प्राध्यापक होण्यापर्यंतचा नारायण भोसले यांचा जीवन प्रवास या पुस्तकात आहे. न ...