Author: डॉ. कविता पाटील

अनैधिकता आणि भाषांतर: बाबुराव बागुलांची कथा

अनैधिकता आणि भाषांतर: बाबुराव बागुलांची कथा

जर आपण या मुद्द्याशी सहमत असू की भाषांतर हे वाचन असते तर असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल की मीरा मनवी यांचे आई या कथेचे इंग्रजी भाषांतर मूळ कथेचे प्रस्थापित ...