Author: मधू पोतदार

लताची विविधरंगी, विविधढंगी मराठी गाणी

लताची विविधरंगी, विविधढंगी मराठी गाणी

लताच्या मराठी गाण्याची संख्या ४१०च्या पुढे जात नाही. हिंदीत ५ हजार ६९१ एवढ्या मोठ्या संख्येने गाणी गाणाऱ्या लताची मातृभाषा मराठीतील गाणी तुलनेने इतकी [...]
1 / 1 POSTS