Author: मोहन मद्वाण्णा

आव्हान कोरोना व्हायरसचे

आव्हान कोरोना व्हायरसचे

कोरोना व्हायरस कशापासून उत्क्रांत झाला हे अजून उघडकीस यायचे आहे. तोपर्यंत फक्त काळजी घेणे एवढेच आपण करू शकतो. ...
सक्तीचे मराठी : शिक्षणाचा पूल

सक्तीचे मराठी : शिक्षणाचा पूल

डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. काकोडकर, होमी भाभा यांचे सहकारी डॉ. भा. मा. उदगांवकर या सर्वांचे शिक्षण मराठी माध्यमाच्या शाळेत झाले. हायस्कूल नंतर विज्ञान शि ...
शस्त्रक्रिया प्रसूती बालकांपुढे आरोग्य समस्या

शस्त्रक्रिया प्रसूती बालकांपुढे आरोग्य समस्या

शस्त्रक्रिया प्रसूती झालेल्या बालकामध्ये, निरोगी व्यक्तीमधील नेहमी असणारे पण अपायकारक नसलेल्या जीवाणूंचा अभाव होता. पण हे जीवाणू योनी प्रसूती झालेल्या ...