Author: मोहन मद्वाण्णा

आव्हान कोरोना व्हायरसचे

आव्हान कोरोना व्हायरसचे

कोरोना व्हायरस कशापासून उत्क्रांत झाला हे अजून उघडकीस यायचे आहे. तोपर्यंत फक्त काळजी घेणे एवढेच आपण करू शकतो. [...]
सक्तीचे मराठी : शिक्षणाचा पूल

सक्तीचे मराठी : शिक्षणाचा पूल

डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. काकोडकर, होमी भाभा यांचे सहकारी डॉ. भा. मा. उदगांवकर या सर्वांचे शिक्षण मराठी माध्यमाच्या शाळेत झाले. हायस्कूल नंतर विज्ञान शि [...]
शस्त्रक्रिया प्रसूती बालकांपुढे आरोग्य समस्या

शस्त्रक्रिया प्रसूती बालकांपुढे आरोग्य समस्या

शस्त्रक्रिया प्रसूती झालेल्या बालकामध्ये, निरोगी व्यक्तीमधील नेहमी असणारे पण अपायकारक नसलेल्या जीवाणूंचा अभाव होता. पण हे जीवाणू योनी प्रसूती झालेल्या [...]
3 / 3 POSTS