Author: ॐकार काणे

वर्षाऋतूतील वृक्षोत्सव

वर्षाऋतूतील वृक्षोत्सव

मृगाचा पहिला पाऊस आणि त्यामुळे दरवळणारा मृद्गंध आपल्या मनाला जसा मोहून टाकतो तसाच तो सृष्टीलाही भुरळ घालतो. पहिल्या पावसाचे थेंब मोत्यासारखे मिरवत सृष [...]
1 / 1 POSTS