Author: रसिया पडळकर

शेती कायदाः रखवालदार म्हणून चोराची नेमणूक

शेती कायदाः रखवालदार म्हणून चोराची नेमणूक

शेतकऱ्याला नाडवतात आणि अन्य कारणे सांगून या बाजारसमित्या बरखास्त करणे आणि शेतीमालाचा बाजार केवळ खाजगी व्यापाऱ्यांना आणि मोठ्या कंपन्यांना खुला करणे म् ...