राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर

राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन उद्यापासून सुरु होत असून, आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर केले.

– उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री : कोणत्याही मंत्र्यांना न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग.

– एकनाथ शिंदे (शिवसेना) : गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण.

– छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन.

– बाळासाहेब थोरात (काँग्रेस) : महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय.

– सुभाष देसाई (शिवसेना) : उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास.

– जयंत पाटील (राष्ट्रवादी) : वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.

–  डॉ. नितीन राऊत : सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.

उद्यापासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत असून, त्यानंतर राज्य मंत्रीममंडळाचा विस्तार होणार आहे.

COMMENTS