लोकसेवा आयोगः २०२२च्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

लोकसेवा आयोगः २०२२च्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

मुंबई: लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निश्चित करण्यात आले असून, या वेळापत्रकाची सविस्त

वयोमर्यादा ओलांडलेल्यांना स्पर्धा परीक्षेची एक संधी
आरोग्यखात्यातील परीक्षांमध्ये उघड गैरप्रकार
वैद्यकीय पदवी परीक्षा १० जूनपासून होणार

मुंबई: लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निश्चित करण्यात आले असून, या वेळापत्रकाची सविस्तर माहिती आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा राज्यातील खेड्यापाड्यातील गरीब व होतकरु उमेदवारांना जास्तीत जास्त माहिती व्हावी यासाठी खालील प्रमाणे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाचे सहसचिव सुनील अवताडे यांनी दिली आहे.

अ.क्र. परीक्षेचे नाव जाहिरात पूर्व परीक्षा मुख्य परीक्षा
परीक्षेचा दिनांक निकालाचा दिनांक परीक्षेचा दिनांक निकालाचा दिनांक
1 राज्य सेवा परीक्षा 2021 ऑक्टोबर 2021 02 जानेवारी 2022 मार्च, 2022 7,8, व 9 मे 2022 ऑगस्ट 2022
2 दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा-2021 डिसेंबर 2021 12 मार्च, 2022 मे, 2022 02 जुलै 2022 ऑगस्ट 2022
3 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑक्टोबर 2021 26 फेब्रुवारी 2022 एप्रिल 2022
3.1) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2021-संयुक्त पेपर क्रमांक-1 09 जुलै, 2022 सप्टेंबर 2022
3.2) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2021-संयुक्त पेपर क्रमांक-2,      पोलीस उपनिरीक्षक 17 जुलै 2022 सप्टेंबर 2022
3.3) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2021-संयुक्त पेपर क्रमांक-2,         राज्य कर निरीक्षक 24 जुलै 2022 सप्टेंबर 2022
3.4) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा 2021-संयुक्त पेपर क्रमांक-2,         सहाय्यक कक्ष अधिकारी 31 जुलै 2022 सप्टेंबर 2022
4 महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 डिसेंबर 2021 03 एप्रिल 2022 मे, 2022
4.1) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-संयुक्त पेपर क्र.1

 

 

 

6 ऑगस्ट 2022 ऑक्टोबर 2022
4.2) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-संयुक्त पेपर क्र.2 लिपिक-टंकलेखक 13 ऑगस्ट 2022 ऑक्टोबर 2022
4.3) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-पेपर क्र.2 दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 20 ऑगस्ट 2022 ऑक्टोबर 2022
4.4) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-पेपर क्र.2 कर सहाय्यक 27 ऑगस्ट 2022 ऑक्टोबर 2022
4.5) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-पेपर क्र.2 तांत्रिक सहाय्यक 10 सप्टेंबर 2022 ऑक्टोबर 2022
4.6) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-पेपर क्र.2 उद्योग निरीक्षक 17 सप्टेंबर 2022 ऑक्टोबर 2022
5 महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2021 डिसेंबर 2021 30 एप्रिल 2022 जून 2022
5.1) महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा-2021 24 सप्टेंबर 2022 नोव्हेंबर 2022
5.2) महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2021 01 ऑक्टोबर 2022 नोव्हेंबर 2022
5.3) महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2021 01 ऑक्टोबर 2022 नोव्हेंबर 2022
5.4) महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2021 01 ऑक्टोबर 2022 नोव्हेंबर 2022
5.5) महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा-2021 01 ऑक्टोबर 2022 नोव्हेंबर 2022
5.6) महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2021 29 ऑक्टोबर 2022 नोव्हेंबर 2022
6 पोलीस उप निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-2021 डिसेंबर 2021 16 एप्रिल 2022 मे, 2022 03 जुलै 2022 सप्टेंबर 2022
7 सहाय्यक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-2021 डिसेंबर 2021 06 मार्च 2022 एप्रिल, 2022
8 राज्यसेवा परीक्षा-2022 एप्रिल, 2022 19 जून 2022 ऑगस्ट 2022 15, 16 व 17 ऑक्टोबर 2022 जानेवारी 2023
9 दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा-2022 मार्च, 2022 07 ऑगस्ट 2022 सप्टेंबर 2022 20 नोव्हेंबर 2022 जानेवारी 2023
10

 

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपित्रित, गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा-2022 जून 2022 08 ऑक्टोबर 2022 नोव्हेंबर 2022
10.1) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा-2022 संयुक्त पेपर क्रमांक-1 24 डिसेंबर 2022 फेब्रुवारी 2023
10.2) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा-2022 संयुक्त पेपर क्रमांक-2, पोलीस उपनिरीक्षक 31 डिसेंबर 2022 फेब्रुवारी 2023
10.3) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा-2022 पेपर क्रमांक-2, राज्य कर निरीक्षक 07 जानेवारी 2023 फेब्रुवारी 2023
10.4) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा-2022 पेपर क्रमांक-2, सहाय्यक कक्ष अधिकारी 14 जानेवारी 2023 फेब्रुवारी 2023
11 महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2022 जून 2022 05 नोव्हेंबर 2022 डिसेंबर 2022
11.1) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2022, संयुक्त पेपर क्र.1 04 फेब्रुवारी 2023 एप्रिल, 2023
11.2) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2022, पेपर क्र.2, लिपिक- टंकलेखक 11 फेब्रुवारी 2023 एप्रिल, 2023
11.3) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2022, पेपर क्र.2, तांत्रिक सहाय्यक 18 फेब्रुवारी 2023 एप्रिल, 2023
  11.4) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2022, पेपर क्र.2, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क       25 फेब्रुवारी 2023 एप्रिल, 2023
11.5) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2022, पेपर क्र.2, कर सहाय्यक 04 मार्च, 2022 एप्रिल, 2023
11.6) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-2022, पेपर क्र.2, उद्योग निरीक्षक 11 मार्च, 2022 एप्रिल, 2023
12 महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2022 जुलै 2022 26 नोव्हेंबर 2022 जानेवारी 2023
12.1) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा-2022 18 मार्च, 2023 मे, 2023
12.2) महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2022 25 मार्च, 2023 मे, 2023
12.3) महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2022 02 एप्रिल, 2023 मे, 2023
12.4) महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2022 09 एप्रिल, 2023 मे, 2023
12.5) महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा-2022 16 एप्रिल, 2023 जून, 2023
12.6) महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2022 23 एप्रिल, 2023 जून, 2023
13 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा-2022 जून 2022 10 डिसेंबर 2022 जानेवारी 2023 30 एप्रिल, 2023 जून 2023

   

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0